Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

  • Titular: Activ Natura Outdoor SL
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona Tom 33987 Foli 35 Mou-te 237905 Inscriu el teu número 1 protocol 745
  • NIF: B-62635719

Dades de les oficines de lempresa:

  • Adreça: Cami de la Riera s/n- 08398 Santa Susanna
  • Contacte: admin@grupactivnatura.com
  • telèfon: 686.799.151

OBJECTE

La presente página web https://activnatura.com/, propietat de ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, actividades, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

Aquest avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i l'ús general de l'esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i l'ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals esmentades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d'aquesta pàgina web us atribueix la condició d'usuari de la mateixa.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada cop que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mediante el acceso y uso a https://activnatura.com/ o cualquiera de sus páginas y subdominios, l'usuari manifesta el seu acord de manera expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades a l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està prohibida expressament, caiguda ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús de la web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer-ne ús per a fins o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, còpia, distribuir, transmetre, presentar, aconseguir, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball en base a la informació o el contingut incorporat al nostre lloc web per ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L., els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la web xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. no se'n fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del vostre lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors..

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a manera de declaració, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. serà, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les marques comercials al·ludides són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran fer-se servir per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment, l'usuari no està autoritzat a utilitzar, a qualsevol altre lloc web, les marques comercials de ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles amb aquesta finalitat, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, des d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L. només us autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, canvi, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'ACTIV NATURA OUTDOOR, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ACTIV NATURA A L'EXTERIOR, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, espanya.